You are here:

Úvod

Občanské sdružení Anthericum

Milí návštěvníci internetových stránek Občanského sdružení ANTHERICUM :-)

Hlavním posláním našeho sdružení je ochrana přírody a krajiny v Ústeckém kraji. Naše činnost je jak teoretická (informační, poradenská, osvětová) tak i praktická (péče o krajinu). Zajišťujeme biologické průzkumy, dendrologická hodnocení, právní pomoc ve správních řízeních v oblasti životního prostředí. Dále obhospodařujeme starým zemědělským způsobem lokality s výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů a ohrožených rostlin uvedených v Červeném seznamu.

Na těchto stránkách najdete informace o našem sdružení a jeho aktivitách v jednotlivých letech, dále o lokalitách v péči našeho sdružení a významných stromech v našem okrese Chomutov a nejbližším okolí (Podbořansko), které jsme zmapovali.

Stránky věnované památným stromům jsme rozdělili jsme je do pěti skupin podle příslušných úřadů, které stromy vyhlašují za památné ve svém správním území.

Informace o našem sdružení:

Občanské sdružení Anthericum
Čechova 340
431 45 Březno
22855939

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, pobočka Chomutov, Číslo účtu 2428185359/0800

Najdete nás také na Facebooku

Předsedkyně našeho občanského sdružení je paní Anna Vošická.

Všechny naše členy spojovala dlouholetá spolupráce a společné projekty v ochraně přírody a krajiny, a proto jsme se rozhodli založit Občanské sdružení Anthericum, které oficiálně vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR dne 14.9. 2010 pod Č.j.: VS/1-1/81 252/10-R


 

 

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.