You are here:

Ahníkovský dub

V archivu se nám podařilo najít záznamy o vyhlášeném památném stromu Ahníkovském dubu nazývaném také Dub u sklípku pořízené v 70. letech minulého století  tzv. konzervátorem ochrany přírody panem Lorberem, který v těchto dobách mapoval krajinu a zasadil se o vyhlášení většiny památných stromů a chráněných území v okrese Chomutov v době kdy ochrana přírody byla v poměru s budovatelskými plány bezvýznamným pojmem.

Ahníkovský dub byl vyhlášen usnesením Okresním národním výborem Chomutov 23.4. 1976  stejně jako například Mikulovická lípa. Později byl pokácen při postupu uhelného lomu Libouš směrem k obcím Zelená a Málkov. Bohužel se nám nepodařilo zjistit přesné datum pokácení.

Samotný zápisek pana Lorbera: Dub roste asi 1,4 km západně od Ahníkova. Je nejmohutnějším stromem v našem okrese. Je to statný exemplář dubu zimního, který má u země obvod kmene 798 cm, v prsní výší (130 cm nad zemí) má obvod 660 cm a jeho výška je 19 m. Ve výši 8 m se kmen větví v mohutnou korunu. Na severní straně je kmen otevřen úzkou dutinou, uvnitř je vykotlaný, ale suchý, takže půjde dobře konzervovat. Přibližný odhad stáří tohoto velikána je 550 - 600 let.

V této době byly stromy vyhlašovány a chráněny zákonem š. 40/56 Sb., a vyhláškou MŠK č. 228/59 Ú.l., č.80/65 Sb., a č.54/58 Ú.l., které upravovali podmínky pro chráněné části přírody a pro ochranu volně žijících živočichů a rostlin.

 

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.