You are here:

O.S. Anthericum

Občanské sdružení ANTHERICUM

Zabýváme se ochranou přírody a krajiny v Ústeckém kraji, jak již je předesláno v úvodu.

V této sekci vám budeme představovat konkrétní aktivity našeho sdružení.

 

Péče o cenné přírodní lokality

Máme v nájmu pozemky kde rostou např. koniklec otevřený (Pulsatilla patens) - kriticky ohrožený druh, kosatec sibiřský (Iris sibirica) - silně ohrožený druh, koniklec luční (Pulsatilla pratensis) – silně ohrožený druh,  plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia) - v Červeném seznamu uvedený jako ohrožený druh, vstavač mužský (Orchis mascula) - silně ohrožený druh, vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) – ohrožený druh,  prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) – ohrožený druh, zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus) - ohrožený druh a hadí mord nízký (Scorzonera humilis).

O tyto lokality se staráme především ručním kosením a odstraňováním stařiny. Jedná se o biologicky velmi cenné lokality nacházející v okrese Chomutov a na Podbořansku. Snahou je zabránit zarůstání těchto ploch a jejich uchování pro budoucí generace.

Komunikujeme s vlastníky a snažíme se o zachování cenných lokalit

Například se nám podařilo zajistit populaci třemdavy na Blzeňském vrchu

V roce 2010 jsme kontaktovali firmu Tarmac a.s., která těží na Blzeňském vrchu čedič. Na okraji tohoto vrchu se nachází lokalita třemdavy bílé (ohrožený druh), která zcela zarostla keři. Firma Tarmac a.s., na jejíž pozemcích třemdava roste, nám vyšla vstříc a zajistila na ploše cca 0,5 ha odkřovení, což přispěje k zlepšení populace tohoto druhu. Lokalita je perspektivní, neboť těžba čediče již tímto směrem pokračovat nebude.

Přenos obojživelníků u Přísečnické přehrady a u obce Blatno

Ve spolupráci s občanským sdružením Bufo a s Agenturou ochrany přírody a krajiny vytváříme dočasné bariéry u silnic a zajišťujeme přenos obojživelníků na bezpečná místa kde může dojít k jejich rozmnožování. V roce 2011 jsme například realizovali přenos obojživelníků u Přísečnické přehrady, jelikož zde každoročně dochází k velkému úhynu obojživelníků a to především ropuchy obecné (Bufo bufo). K tomuto úhynu při migraci obojživelníků dochází hlavně v jarním období, kdy obojživelníci putují ze svých zimovišť (duté pařezy stromů, kořeny stromů, nánosy listí a biomasy, skrýše pod kameny) do vodní říše, kde dochází k samotnému rozmnožování a kladení vajíček na listy vodních rostlin. Dočasná zábrana naviguje obojživelníky do propustku pod silnicí, který je navede bezpečně na druhou stranu. Zároveň probíhá monitoring početnosti žabiček :-) Za první týden bylo přeneseno 250 jedinců ropuchy obecné a 50 jedinců čolka obecného.

Zde vidíte fotografie z realizace migrační bariéry z 26.3. 2011 u Přísečnické přehrady.

A zde jsou již fotografie pořízené při samotném přenášení žabiček :-)

 

Naše sdružení se aktivně zapojuje do různých celorepublikových akcí s environmentální výchovou jako je například Anketa Strom roku vyhlašovaná Nadací Partnerství

Žeberská lípa

V roce 2009 jsme přihlásili jeden z nejstarších stromů v Ústeckém kraji, Žeberskou lípu, do soutěže o strom roku, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství.

Žeberská lípa postoupila mezi dvanáct finalistů a umístila se celkově na desátém místě.

V loňském roce byly z lípy odebrány rouby a bylo naroubováno pět stromků, zahradnickou firmou Studený, s.r.o., sídlící v Tušimicích.

Jednu lípu jsme vysadili přímo k Žeberské lípě :-)

Jedna lípa zůstala zahradnické firmě Studený, s.r.o. a další se rozprchly po okrese. Jednu zasadila Česká inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem u svého sídla, další si u svého sídla vysadila Lesní správa Klášterec, s.p., která zajistila podnože lip. Jedna lipka putovala do obce Velilká Ves.

V roce 2011 jsme opět pokračovali v rozmnožování genetického materiálu Žeberské lípy. V únoru jsme odebrali rouby a za pomoci zahradnictví Studený, s.r.o. jsme vypěstovali dalších pár malých lipek. O jednu již projevilo zájem město Most, které ji vysadilo do svého arboreta.

 

Naše sdružení se dále snaží ošetřovat významné a památné stromy

Mikulovická lípa

V roce 2010 jsme ve spolupráci s Agenturou přírody a krajiny ČR zajistili ošetření památného stromu - Mikulovické lípy. Odborné ošetření provedl arborista Rudolf Müller z Ústí nad Labem, s nasazením vlastního života. Během práce na stromě byl napaden rojem sršní (auuuuu). Všechno naštěstí dobře dopadlo, Ruda Müller přežil, což je dobře :-) a je to takové borec, že se ke stromu z nemocnice posléze vrátil a ošetření dokončil, za což mu patří velký Dík a náš obdiv :-)

Švédská lípa

V roce 2011 jsme dále s panem Rudou Müllerem ošetřili přes Program péče o krajinu vyhlašovaný MŽP památný strom Švédskou lípu. U této lípy se zařezávala kovová obruč do kmene. Kovová obruč byla na lípu nainstalována z důvodu hrozícího rozpůlení kmene z důvodu tlakového větvení kosterních větví a bylo tím načas tento problém vyřešen. Strom po celý svůj život stále zvětšuje svůj obvod a kovová obruč se již začínala zařezávat do kmene což by mohlo samotný strom velmi poškodit. Z tohoto důvodu došlo ke snížení výšky kosterních větví a tím i ke snížení hmotnosti větví a snížení tlaku, který působí na samotný kmen stromu.

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.