You are here:

Blzeňský vrch

Třemdava na Blzeňském vrchu

V roce 2009 jsme kontaktovali firmu Tarmac a.s., která těží na Blzeňském vrchu čedič. Na okraji tohoto vrchu se nachází lokalita třemdavy bílé (ohrožený druh), která zcela zarostla keři. Firma Tarmac a.s., na jejíž pozemcích třemdava roste, nám vyšla vstříc a zajistila na ploše cca 0,5 ha odkřovení, což přispěje k zlepšení populace tohoto druhu. Lokalita je perspektivní, neboť těžba čediče již tímto směrem pokračovat nebude.

V roce 2009 rostly stovky jedinců třemdavy na ploše zcela zarostlé trnkou obecnou (Prunus spinosa) a růží šípkovou (Rosa sp.). Takto vypadala plocha s třemdavou bílou na jaře v roce 2009.

Níže se nacházejí fotografie z Blzeňského vrchu pořízené na podzim 2009 před samotným zásahem

Fotografie z velmi brzkého jara v roce 2010 po provedeném zásahu na podporu výskytu třemdavy bílé

Fotografie z jara 2011 kdy lze pozorovat rozšíření jedinců třemdavy bílé na nově vytvořenou plochu.

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.