You are here:

Koniklecová louka v Pastvinách

Koniklecová louka v Pastvinách se nachází na malém vršku na hranici s vojenským prostorem Hradiště, rozprostírající se na území Doupovskýh hor. Na lokalitě rostou xerotermní rostliny koniklec otevřený (Pulsatilla patens) kriticky ohrožený druh, zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus) ohrožený druh, lilie zlatohlavá (Lilium martagon) ohrožený druh.

Lokalita byla dříve využívaná jako obecní pastvina. Bohužel lokalita byla blízko vojenského prostoru a upadala v zapomnění. V roce 2010 bylo na lokalitě nalezeno posledních 32 jedinců koniklece otevřeného (Pulsatilla patens). Na podzim v roce 2010 byl proveden první management v podobě odkřovení lokality od trnky obecné (Prunus spinosa) a posečení stařiny.

Tento rok bylo na lokalitě nalezeno stejné množství konikleců otevřených. Bude přistoupeno k novému odstranění zmlazující trnky obecné a posečení travní hmoty. Půda v okolí konikleců otevřených bude mírně narušena, aby se semínka kriticky ohroženého druhu lépe uchycovala v půdě.

Fotografie z koniklecové louky z jara roku 2009

Fotografie z managementu který byl proveden na konci listopadu 2010 kdy již padal první sníh.

Fotografie z jara roku 2011 po provedeném zásahu

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.