You are here:

Kryrská vstavačová stráň

Kryrská vstavačová louka se již jak napovídá název nachází nedaleko od obce Kryry na podbořansku. Na stráni vedené jako les roste vstavač nachový. Lokalita je ohrožená především intenzivně rozšířeným Trnovníkem akátem (Robinia pseudoaccacia), který stejně jako ostatní nepůvodní dřeviny, vytlačuje naše původní druhy rostlin ze svého okolí. Trnovník akát vypouští do svého okolí dusíkaté látky, které obohacují půdu a mění pH půdy. Vstavač nachový na zvýšený obsah dusíkatých látek reaguje úhynem a je na lokalitě nahrazen méně náročnými druhy, které se lépe přizpůsobují na změny v prostředí. Vstavač nachový roste na malé ploše kde rostou duby letní (Quercus robur).

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.