You are here:

Pod Hůrkou

 

Lokalita Pod Hůrkou se nachází 2 km JZJ od obce Rokle a 6 km JZJ od Kadaně. Je situována jižně od kopce Hůrka, který je také nazývaný Kobyla v nadmořské výšce 650 – 630 m. n. m. Orograficky lokalita patří k Doupovské pahorkatině, podhůří Doupovských hor. Fytogeograficky je součástí termofytika, f.o. č. 1 – Doupovská pahorkatina.

Jde o bývalé obecní i soukromé louky a pastviny obyvatel dnes již zaniklé obce Zvoníčkov. Ještě dnes lze velmi snadno vysledovat tradiční kamenné snosy a meze, které ohraničovaly jednotlivé držby.

Stanoviště, která se v zájmové ploše nacházejí, lze zhruba charakterizovat jako mozaiku ovsíkových mezofilních luk, teplomilných širokolistých trávníků a středně vysokých mezofilních křovin.

Na ploše roste koniklec luční (Pulsatilla pratensis), silně ohrožený druh §2, pochybek prodloužený (Androsace elongata) C2, tužanka tvrdá (Sclerochloa dura) C2, trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium) C3, lněnka lnolistá (Thesium linophyllon) C3, černýš rolní (Melampyrum arvense) C3, prasetník plamatý (Hypochaeris maculata) C3, jalovec obecný pravý (Juniperus communis subsp. Communis) C3, myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus) C3, prvosenka jarní pravá (Primula veris subsp. versi) C4a, rozrazil Dilleniův (Veronica dilenii) C4a, rozrazil rozprostřený (Veronica prostata) C3, mochna bílá (Potentilla alba) C4a, jeřáb muk (Sorbus aria) C4a, skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) C4a, lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata).

V minulosti se na lokalitě vyskytoval i koniklec otevřený (Pulsatilla patens) kriticky ohrožený druh. Na některých jedincích je možné vidět zkřížení těchto dvou druhů.

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.