You are here:

Vstavačová louka u Křimova

Vstavačová louka u Křímova má charakter velmi podmáčené louky s místním výskytem jezírek blízko nichž se nachází populace zvláště chráněného, ohroženého druhu (§3) prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), ohrožený druh (§3) vrba plazivá (Salix repens) a ohrožený (§3) koprník štětinolistý (Meum athamanticum), dále na lokalitě rostou druhy uvedené v Červeném seznamu – ohrožený (C3) hadí mord nízký (Scorzonera humilis), ohrožený druh (C3) zvonečník černý (Phyteuma nigrum), ohrožený druh (C3) Škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides). Lokalita má jižní expozici. V květnu roku 2009 tu bylo napočítáno 90 jedinců prstnatce májového. V roce 2010 byl na jaře proveden znova monitoring a počet prstnatců byl podobný. V létě 2010 byla lokalita poprvé po mnoha letech posečena a v roce 2011 očekáváme zvýšený počet nových jedinců prstnatce májového.

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.