You are here:

Vstavačová louka u Vysoké Jedle

Kosení Vstavačové louky u Vysoké Jedle má za cíl udržení populací zvláště chráněných druhů rostlin: prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), ohroženého druhu (§3) Všivce lesního (Pedicularis sylvatica), ohroženého druhu (§3) koprníku štětinolistého (Meum athamanticum), ohroženého druhu (§3) prhy arniky (Arnica montana), a dále ohroženého druhu uvedeného v červeném seznamu škardy měkké čertkusolisté (Crepis mollis subsp. hieracioides).

V květnu roku 2009 bylo na lokalitě napočítáno 80 jedinců. Na jaře v roce 2011 bylo po provedeném prvním managementu zjištěn výskyt 123 jedinců prstnatce májového. Ještě před 30 lety, dle svědectví místních obyvatel a botaniků znalých místa, byly jedinci tohoto druhu rozmístěni po celé ploše. Prstnatec májový se vyskytoval v různých barevných variantách – červená, fialová, růžová a bílá forma. Je pravděpodobné, že se zde vyskytoval i prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza Fuchsii), jehož dnešní jedinci nesou znaky zkřížení. Prstnatec Fuchsův se zde však již nevyskytuje. Výskyt prstnatce májového je zaznamenán již jen v levé dolní části pozemku blízko potůčku.

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.