You are here:

Mikulovická lípa

Obec : Klášterec nad Ohří

nadmořská výška: 315 m.n.m.

Katastrální území : Mikulovice

Parcelní číslo: 252                                                         

 

Popis lokality : Strom roste při pravé straně silnice Klášterec nad Ohří – Kadaň v bývalé obci Mikulovice

Datum vyhlášení: 23.4. 1976

Druh dřeviny : Lípa srdčitá – Tilia cordata

 

Číslo stromu: 503010.1/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 830 cm

Výška stromu : 18 m

Šířka koruny : 18 m

Stáří : 400 let

Zdravotní stav : dobrý

Zajímavost : V zápiscích pana Lorbera (konzervátor ochrany přírody pracující v chomutovském muzeu) ze 70. let minulého století jsme k Mikulovické lípě našli tento zápis. Strom roste na jihovýchodním okraji obce Mikulovice, na pravé straně silnice do Kadaně. Některé její rozměry přesahují míry dubu u Ahníkova, ale celkový vzhled stromu není tak impozantní. U této lípy byla naměřena výška 18 m, obvod kmene při zemi měří 941 cm, ve výšce 1,3 m 750 cm. Stáří je odhadnuté na 300 let. V roce 1975 byly dokončeny asanační práce na záchraně tohoto velmi vzácného stromu. Celý strom byl ošetřen, centrální dutina vyčištěna, dezinfikována a uzavřena.

V roce 2010 byl strom znovu ošetřen přes Program péče o krajinu a to arboristou Rudolfem Müllerem z Ústí nad Labem. Při ošetřování stromu bylo nutné snížit sekundární korunu, jelikož byla již velmi přerostlá a její hmotnost zvyšovala riziko rozlomení stromu. Při tomto ošetření stromu utržil pan Müller přes 50 žihadel od sršní a musel být hospitalizován v kadaňské nemocnici. I přesto se za 14 dní k lípě vrátil a dokončil potřebné ošetření stromu. Tímto mu děkujeme a obdivujeme jeho statečnost a odvahu.

U Mikulovické lípy je možné si všimnout nově vytvořených chůdovitých kořenů/kmenů pomocích kterých vyživuje korunu. Tuto specialitu je možné vidět právě u starých lip jako např. Lípa ve Výsluní, Ahníkovská lípa atd.

obr1

obr1

obr1

obr1

obr1

obr1

obr1

obr1

obr1

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.