You are here:

Kadaňsko

Na Kadaňsku můžete v současné době navštívit zatím 37 stromů vyhlášených za památné a 12 pozoruhodných stromů (jen o kterých v tuto chvíli víme), jenž jsou v návrhu na vyhlášení.

Jen v samotné Kadani a v přilehlém okolí najdete osm stromů vyhlášených za památné - Dub sv. Petra a Pavla, Kadaňskou douglasku, Kadaňskou hrušeň, Lípu u kaple sv. Jana Křtitele, Máchův dub, Nádražní lípu, Svatojakubskou hrušeň, Svatojánskou lípu a dva stromy v návrhu na vyhlášení - Dub Prostředního Vrchu, Dub u Kostelního Dvora,  Jírovec na nábřeží Maxipsa Fíka,  Jírovec u kostela sv. Anny na Löschnerovo náměstí. 

V Rokli jsou dvě památná dubiska - Dolní Hradecký dub a Horní Hradecký dub.

V Úhošťanech se urodily hned tři památné lípy – Svatohavelská, Úhošťanská a Lípa pod Úhoštěm. Abychom tu neměli jen samé lípy, v návrhu na vyhlášení je tu i jeden jilm, zvaný Jilm u koupaliště. Vypadá trochu jako několikahlavý drak :)

V Pokuticích roste Sládečkův dub, který je v návrhu na vyhlášení. Není však veřejně přístupný, roste v remízku uprostřed oplocených pastvin.

V Zásadě u Kadaně máme opět jednu starou památnou lípu, jakou jinou, než Zásadskou :)

Od Zásady se můžete dostat k dalšímu památnému stromu – Meziříčské lípě, která roste pod Úhoštěm v údolí Donínského potoka.

Západně od Úhošťan v údolí, kterým protéká Pastvinský potok roste Skupina modřínů a smrků v Pastvinském údolí.

Poblíž Vinař na úpatí holého hřbetu jménem Vamperk, rostly tři památné Vamperské duby. Jeden z nich už tam v současnosti není, padl za oběd vichřici. Jinak jde o místo strašidelné, spojené s výskytem upírů. Takže česnek s sebou :) Dále v samotné obci Vinaře najdete Vinařský dub.

U zadní brány Vintířovského parku, v němž si milovníci krásných starých stromů přijdou na své, roste u malebné kapličky památná Lípa u Vintířova.

Blízké Radonice se mohou chlubit dvěma památnými stromy, Radonickou lípou na náměstí a na dohled rostoucím Radonickým javorem.

Na rozcestí z Vojnína do Kadaňského Rohozce a Sedlece roste památná Vojnínská lípa.

Katastr Mašťova skýtá hotové stromo-památné vyžití - Dub u Radechova, Mašťovské podzámecké duby a Skupinu stromů v Mašťově pod Lisovnou – a jednoho kandidáta na památný strom – Lípu ve Spáleném lese.

U Vilémova můžete u bývalého mlýnského náhonu najít Vilémovský dub a na druhé straně obce můžete zahlédnout v břehovém porostu navržený strom na památný Vilémovský jírovec.

Ve Veliké Vsi na návsi roste úctyhodných patnáct památných Podlesických lip.

V Račeticích nečekejte jen cibuli, ale také památný Račetický dub.

V Libědicích jsme objevili Čejkovickou lípu, která je nyní v návrhu, stejně jako nedaleký Jírovec u Přeskak.

V Soběsukském zámeckém parku (zámek tu bohužel už nestojí) lze najít spoustu věkovitých stromů, hlavně dubů. Jedním z nich je památný Svatojosefský dub v Soběsukách. V místě, kde stával kdysi zámek roste památný Soběsukský akát – netradičně :)

Až se půjdete koupat na Nechranickou přehradu, zastavte se u památné Vikletické lípy, která zdobí kapli sv. Anny a také na návsi u Vikletických akátů, které jsou zatím v návrhu na vyhlášení.

Pod názvem Prunéřov si většinou vybavíme elektrárnu, ale v tomto katastru najdete hned čtyři památné stromy. Dub sv. Kryštofa, Prunéřovskou lípu, Skupinu Třmeňáckých dubů a Kukaččí smrk.

 

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.