You are here:

Vejprtsko

Na Vejprtsku je aktuálně vyhlášených pět památných stromů.

V samotných Vejprtech je to Jasan v Husově ulici a Javor Přemysla Oráče ve stejnojmenné ulici, dole v údolí. Ve svahu v Přísečnické ulici roste nedávno vyhlášený Javor klen.

Nedaleko zbořeniště hostince „Bílý Jelen“ do lesa k bezejmennému potoku musíte zabloudit, abyste spatřili Jelení smrk.

Poblíž odbočky Přísečnice-Kovářská, u pomníčku švédských vojáků z 30leté války, nelze přehlédnout slavnou Švédskou lípu. Lípa byla vysazena na paměť vítězství císařských vojsk generála Piccolominiho nad armádou švédského generála Bannéra v roce 1641. Z hlediska událostí třicetileté války to nebyla bitva nikterak velká ani významná, přesto zde padlo na 4000 švédských vojáku a Bannér zde přišel o všechna děla. Švédský generál v bitvě přišel o svého koně a podle pověsti i o bílého vlka, který ho na jeho evropském tažení provázel.

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.